Kaposvári Intermodális csomópont

Részletes megvalósíthatósági tanulmányterv, jóváhagyási terv

 

„Kaposvár város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztése” elnevezésű projektre 2012-ben részletes megvalósíthatósági tanulmány, 2016-ban jóváhagyási terv készült.

A tervezési feladat intermodális közösségi közlekedési csomópont létrehozása volt, magába foglalva a vasúti, a helyi és helyközi autóbusz közlekedés kiszolgálására alkalmas pályaudvar teljes infrastruktúráját, a közlekedési alrendszerekkel való kapcsolatok kiépítését és a szükséges közlekedési kapacitások fejlesztését. A tervezési terület Kaposvár belvárosi területét foglalja magába. Megoldandó feladat volt a közlekedés fejlesztésével összefüggésben a várost kettészelő 4 sávos közút, vasúti pályaudvar és teherpályaudvar, valamint a Kapos folyó hatásának csökkentése, a két városrész összeköttetése.

Az építészeti, környezetrendezési  és vízi közmű tervezést cégünk, az UNITEF-83 Zrt. látja el. 

A tervezés során a közlekedési formák egymás mellé rendezése során kialakított új városi teret a belváros (Csíky Gergely színház) felé a meglévő, műemléki felvételi épület zárja, míg a további térfalakat a közlekedéshez kacsolódó létesítmények biztosítják. A közlekedési átszállási kapcsolatot Kaposváron a kialakult városi struktúra, és épületállomány miatt nem egy új, vagy kibővített épület, hanem egy új tér jelenti, melyről aluljárón keresztül lehet megközelíteni a város két részét.

A projekt városépítészetileg leglátványosabb eleme az új gyalogos- és kerékpáros híd lesz, ami a vasútállomás által megosztott két városrészt hivatott összekötni a gyalogos közlekedés részére. A gyalogos híd belváros felőli hídfő építményében üzletek létesülnek, a híd déli végén, a Kapos folyó partján pedig tájépítészeti eszközökkel megformált, rámpás, lépcsős levezetés készül, illeszkedve a folyóparti zöld sávba.

A projekt keretén belül a keleti városrészben új hosszú távú buszparkoló létesül, sofőrpihenő épülettel.

Felelős tervező: Simon Viktória

Építész tervező: Naszády Gábor és Zsódi Dóra

Látványtervek: DÜNE Építész Stúdió