Nyíregyháza Intermodális csomópont

Részletes megvalósíthatósági tanulmányterv

 

A Kecskeméti tömegközlekedés fejlesztése céljából Kecskemét MJV Önkormányzata hibrid üzemeltetésű csuklós autóbuszok beszerzéséről döntött. A város a hibrid buszok, valamint a hagyományos dízel üzemű szóló autóbuszok elhelyezését egy új, a géppark követelményeinek megfelelően kialakított autóbusz telephelyen képzeli el. A telephely céljára az Önkormányzat egy saját tulajdonú telekingatlant jelölt ki.

Átnézeti helyszínrajz

A telephely Kecskemét DK-i részén egy ipari park területén helyezkedik el a közelmúltban átadott Knorr Bremse új telephelyével szomszédos telekingatlanon. Innen a város központja, illetve a tömegközlekedési szolgáltatással lefedett terület elsődlegesen az 5 sz. úton (Kiskunfélegyházai út), esetleges zavartatás esetén a Mindszenti körút – Halasi út útvonalon közelíthető meg. A telephely üzemi terület, azaz közforgalom elől elzárt. A telephelyen egyetlen viszonylatnak sincs sem megállója, sem végállomása, itt az autóbuszok éjszakai parkoltatása, átvizsgálása, szervizelése, és a következő napi használatra felkészítése folyik.

Telepi helyszínrajz

A 2013. október 31-én megkezdett tervezés elején a várost képviselő szakemberek által megfogalmazott program alapján a fenntarthatóság és a kedvező üzemeltetési költségek figyelembe vételével a telephelyen egyetlen épület elhelyezését javasoltuk. A telephely funkcionális működését biztosítandó az autóbuszos behajtást az épület és a buszok tároló területe közé terveztük. Így biztosítani tudtuk a nem kívánt keresztező gépjármű mozgások elkerülését, a lehetőség szerinti egyirányú parkolási utakat, valamint a csuklós buszok tolató mozgások nélküli parkolását. A tervezési területként meghatározott telekingatlanon a város által megadott adatok alapján (25+29) 54 autóbusz üzemeltetésére méretezett telephely helyszükségletének biztosítása mellett mintegy 0,6 ha terület beépítetlen marad. Ez a terület a szabályozási terv által meghatározott paraméterek betartása mellett szabadon felhasználható, mivel a most bemutatásra kerülő tervezett beépítés azt nem érinti. Az alapvető funkciókat szétválasztó telepítési elrendezés biztosítja a buszok tárolásához szükséges, az épület alapterületének többszörösét kitevő burkolt felület összefüggő elhelyezését, és szükség esetén lehetővé teszi a telep funkcionális átépítése nélküli bővíthetőségét, melyet a kiszolgáló közmű műtárgyak telepítésénél is figyelembe vettünk.

A telepnek van egy autóbuszos főbejárata és kijárata, valamint egy biztonsági be-, és kijárata is, mely a tervszerű ki- vagy behajtás akadályoztatása esetén (havaria) használható. A be- és kijáratokat úgy helyeztük el, hogy mind a két behajtási rend biztosítani tudja a rendes telepi forgalom változatlan fenntartását. Továbbá elhelyezésre került egy üzemanyagtöltő 2 kúttal, 4 fejjel, melynek telepítése során a bővíthetőség szintén fontos szerepet kapott.

Az épületet a telken belül a meglévő közművekkel kiszolgálható Kereskedő utca felöl helyeztük el.

Így a buszok karbantartását, javítását, szervizelését végző műhelyek, raktárak, segéd helyiségek és az irodai, adminisztratív munkaerő irodái egyetlen épülettömbben helyezkednek el.

 

Építész tervező: Széll Péter

Felülnézet

Felülnézet

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Helyszínrajz

Helyszínrajz