Letölthető anyagok

FTP szerverünk használata

 

Az FTP szerver nagy mennyiségű (10 MB) feletti állományok küldésére és fogadására szolgál.

Az FTP Szerver elérése az UNITEF hálózatán kívülről:

Hozzunk létre egy ftp kapcsolatot (Windows Intézőből vagy Total Commanderből ) a következő
paraméterekkel.

  • Kiszolgáló neve: mail.unitef.hu vagy ftp.unitef.hu

  • Felhasználó : a partnernek megadott felhasználónév

  • Jelszó: a partnernek megadott jelszó

Passzív mód legyen bekapcsolva

Az UNITEF hálózatán kívülről történő eléréskor a felhasználónak a Bejovo könyvtárhoz írási joga, a Kimeno könyvtárhoz olvasási joga van. A külső felhasználónak kell létrehoznia a könyvtárat, amibe bemásolhatja a küldendő anyagait.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint a weboldalon lévő szolgáltatások vonatkozásában az UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban : UNITEF-83 Zrt.) adatkezelést végez.

Az UNITEF-83 Zrt. weboldalának (www.unitef.hu) a megtekintésével az azon keresztül elérhető FTP szerver használatával  illetve a portál látogatásával Ön elfogadja a személyes adatai kezelésének feltételeit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat  –  az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje, az Ön részére szolgáltatásáról és tevékenységéről további tájékoztatást küldjön és saját részére marketing célú adatkezelést végezzen, a szolgáltatás technikai biztosítását megteremtse.  Az adatkezelés részletes szabályait a Társaság Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, melyet honlapunkon megtalál.

Az UNITEF-83 Zrt. (a továbbiakban : Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel az Ön  személyes adatainak védelmére, a kötelező rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Amennyiben adatai törlését kéri, kérem írjon a titkarsag@unitef.hu címre.