FIX Komplex Közlekedés Ellenőrzési Pont

Mérőműszereket tartó konzol- és portálszerkezetek

Kiviteli terv

 

Az autópályákon és főutakon, meglévő és új építésű szakaszokon nagy számban épülnek különböző funkciójú portál- és konzolszerkezetek. A közlekedők részére általánossá váló útirányjelző táblákat tartó szerkezetek nagyszámú elterjedése után a látványos, útpálya feletti egyszintes és emeletes szerkezeti kialakítású, Változtatható Jelzésképű Táblákat (VJT) tartó portálszerkezetek fejlesztése követte. A technikai fejlődés, és a vizsgálati eszközök fejlesztése következtében további portálszerkezetek megjelenése következett, amelyekre felszerelhetők az elektronikus útdíj ellenőrző állomások és a FIX Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pontok (FIX KKEP) vizsgálati eszközei. További tervezési feladatot jelentenek az új ellenőrző állomások eszközeinek felszerelése meglévő szerkezetekre.

 

A tervezett konstrukciók tipizált csomópontú szerkezetek hegesztett és horganyzott előgyártással és helyszíni csavarozott kapcsolatokkal kialakítva, minden esetben vasbeton alaptestekre helyezve.

Az erőtani tervezési kritériumoknak történő teljes mértékű megfelelés mellett bizonyos mértékben a gyártás-, és szereléstechnikai követelményeknek is meg kell felelni: így a járatos szelvényméretek alkalmazása, az üzemi előregyártás lehetőségeire való optimalizálás, a horganyozhatóság biztosítása, a helyszíni szerelés egyszerűsítése is tervezési kritérium.

 

Tervezők: Bíró Tivadar, Kulka András