4.6-1_melléklet web
szigetmonostor (1)
00_topo web

Szigetmonostori Duna-ág híd és közúti kapcsolatai

A tervelőzmények az 1993-94-es évekre nyúlnak vissza. 1993 őszén kezdte meg az UNITEF '83 Kft. az M0 autóút északi szektor M3 autópálya és 11. sz. főút közötti szakasz engedélyezési tervének készítését. Az adott M0 szakasz kiemelt jelentőségű építménye a Duna-híd volt, ezért erről a tervezési folyamat első szakaszában külön tanulmánytervet kellett készíteni. A változatok közül egy társadalmi zsűri választotta ki az engedélyezési terv szinten kidolgozandó szerkezetet. A tervzsűrin Szigetmonostor Önkormányzatának képviselői jelezték igényüket arra vonatkozóan, hogy a szigeten átvezető hídról a területükre közvetlen le-, illetve onnan felvezető közúti kapcsolat létesüljön. A további egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy az M0-híd és a település lakott területének közvetlen megközelítését sem a környezet-, sem a természetvédelmi szakhatóságok, sem a Fővárosi Vízművek nem támogatja, tekintettel arra, hogy ez az útszakasz jelentős hosszon elsősorban vízvédelmi, de természetvédelmi szempontból is érzékeny területeket érintene. Ezért alternatívaként felmerült, hogy az M0-hídról való lehajtás helyett a Szentendrei Duna-ágon átvezető híd létesítésével biztosítsák a Szigetmonostor által igényelt közúti kapcsolatot.

Az azóta eltelt időben több tanulmány készült. A legutolsó 2012-ben, ami előzetes vizsgálati dokumentációt is tartalmazott. A tanulmányterv 6 hídhelyet (B, C, C1, C2, C3, D) 5 szigetmonostori (I-V változatok) és 7 szentendrei (0-6 változatok) közúti nyomvonalváltozatot tartalmazott.

A „C” változat a HÉV-végállomáshoz közel csatlakozna a 11.sz. főúthoz, míg a betétváltozatai és a „B” változat a város gazdasági övezeteihez érkeznének, a város elképzelései szerint tehermentesítve a főút belterületi szakaszait.

A szigetmonostori oldalon a nyomvonalak vagy a belterület elkerülésére törekednek (I. változat), vagy a rendezési tervhez illeszkedve Horányon keresztül vezetnek (II. változat), majd az V. változatot kivéve a C és alváltozatai, illetve B hídhelyekhez érkeznek (I-IV. változat)

A szentendrei nyomvonalváltozatok a 11.sz. főúthoz, illetve egy esetben a Szentendre nyugati elkerülő úthoz való csatlakozást szolgálják.

A hídhelyek három elképzelés köré csoportosulnak: a legészakabbi „D” változat a jelenlegi rév, illetve Határcsárda mellett létesülne, és a Duna jobb partjától alagúttal kapcsolódna a Szentendre nyugati elkerülő úthoz.

A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentációra kiadott határozatában a „D” hídhely kivételével elvette a többi változatot, mert azok esetében továbbra is fennáll a vízbázis-védelmi és természetvédelmi érintettség.