Szolnok vasúti csomópont

Engedélyezési, kivitelezési és tender tervek, környezeti hatástanulmány, szabályozási terv módosítás, Európai Uniós irányelvek szerinti tanúsítás (NoBo)

Szolnok vasútállomás Magyarország egyik legterheltebb vasúti csomópontja. Mind teher- , mind személyforgalmi szempontból a keleti országrész kulcsfontosságú eleme. A csomópontot legutóbb az 1970-es években korszerűsítették, így a megváltozott forgalmi, menetrendi igények szerinti átépítés, a vasúti és utasforgalmi infrastruktúra megújítása mára szükségessé vált. A vasútállomást jelenleg 4 vasútvonal érinti, amelyből 2 a IV. és V. transzeurópai vasúti folyosó részét képezi és az emelt sebesség – 160 km/ó – elérését biztosító fejlesztések szakaszosan folynak. 

Az állomás rekonstrukciós terveit a csatlakozó hálózat fejlesztéséből, valamint Budapest és agglomerációs körzetének tervezett elővárosi közlekedésfejlesztéséből eredő feladataira figyelemmel kellett elkészíteni. A tervezési projekt keretében elkészültek Szolnok állomás magasépítési létesítményeinek rekonstrukciós tervei. Megtervezésre került a mai igényeknek megfelelő személyszállítási infrastruktúra, valamint az utasforgalmi létesítmények akadálymentes megközelítését szolgáló létesítmény együttes. Az elővárosi szerelvények - hagyományos személykocsik, illetve villamos motorvonatok - részére egy olyan műszaki előkészítő bázis tervei készültek el, amely a csatlakozó vonalakon jelenleg és a távlatban várhatóan közlekedő személykocsik karbantartását, előkészítését a mainál korszerűbb körülmények között teszi lehetővé. A pályakapacitás bővítésével a vasúti pálya és kapcsolódó szakágak – felsővezeték, biztosító berendezés, energiaellátás, biztonságtechnika, közművek - létesítményeinek tervei is elkészültek.

Magasépítési szakágban kiemelt jelentőségű volt az 1975-ben Ybl-díjjal elismert Felvételi épület rekonstrukciójának megtervezése. Az épület kubatúráját megtartva a XXI.század igényeinek megfelelően kerültek kialakításra az utasforgalmi, kereskedelmi és üzemi funkciók. Külön nehézséget jelentett a rendkívüli személy- és áruforgalmat lebonyolító állomás vezérlő épületének (Pagoda) átépítési terveinek kidolgozása, hiszen az irányító funkciókat a rekonstrukció során, üzem alatt is biztosítani kell.

A tervek teljes mértékben összhangban vannak az Európai Úniós irányelvekkel, hiszen az engedélyezési tervek TSI szerinti tanúsítása megtörtént, egyik elsőként a hasonló volumenű tervezési projektek között.

A tervezési feladatot az UNITEF-83 Zrt. vezette tervező Konzorcium (konzorciumi tag: FŐMTERV Zrt.) végezte 2013-2015. között. A tervezés megrendelője a NIF Zrt. volt.

Projektvezető: Herpai László

Magasépítési vezető tervező: Naszády Gábor