Kecskeméti autóbusz telephely

Részletes megvalósíthatósági tanulmányterv

 

A Kecskeméti tömegközlekedés fejlesztése céljából Kecskemét MJV Önkormányzata hibrid üzemeltetésű csuklós autóbuszok beszerzéséről döntött. A város a hibrid buszok, valamint a hagyományos dízel üzemű szóló autóbuszok elhelyezését egy új, a géppark követelményeinek megfelelően kialakított autóbusz telephelyen képzeli el. A telephely céljára az Önkormányzat egy saját tulajdonú telekingatlant jelölt ki.

A telephely Kecskemét DK-i részén egy ipari park területén helyezkedik el a közelmúltban átadott Knorr Bremse új telephelyével szomszédos telekingatlanon. Innen a város központja, illetve a tömegközlekedési szolgáltatással lefedett terület elsődlegesen az 5 sz. úton (Kiskunfélegyházai út), esetleges zavartatás esetén a Mindszenti körút – Halasi út útvonalon közelíthető meg. A telephely üzemi terület, azaz közforgalom elől elzárt. A telephelyen egyetlen viszonylatnak sincs sem megállója, sem végállomása, itt az autóbuszok éjszakai parkoltatása, átvizsgálása, szervizelése, és a következő napi használatra felkészítése folyik.

A 2013. október 31-én megkezdett tervezés elején a várost képviselő szakemberek által megfogalmazott program alapján a fenntarthatóság és a kedvező üzemeltetési költségek figyelembe vételével a telephelyen egyetlen épület elhelyezését javasoltuk. A telephely funkcionális működését biztosítandó az autóbuszos behajtást az épület és a buszok tároló területe közé terveztük. Így biztosítani tudtuk a nem kívánt keresztező gépjármű mozgások elkerülését, a lehetőség szerinti egyirányú parkolási utakat, valamint a csuklós buszok tolató mozgások nélküli parkolását. A tervezési területként meghatározott telekingatlanon a város által megadott adatok alapján (25+29) 54 autóbusz üzemeltetésére méretezett telephely helyszükségletének biztosítása mellett mintegy 0,6 ha terület beépítetlen marad. Ez a terület a szabályozási terv által meghatározott paraméterek betartása mellett szabadon felhasználható, mivel a most bemutatásra kerülő tervezett beépítés azt nem érinti. Az alapvető funkciókat szétválasztó telepítési elrendezés biztosítja a buszok tárolásához szükséges, az épület alapterületének többszörösét kitevő burkolt felület összefüggő elhelyezését, és szükség esetén lehetővé teszi a telep funkcionális átépítése nélküli bővíthetőségét, melyet a kiszolgáló közmű műtárgyak telepítésénél is figyelembe vettünk.

A telepnek van egy autóbuszos főbejárata és kijárata, valamint egy biztonsági be-, és kijárata is, mely a tervszerű ki- vagy behajtás akadályoztatása esetén (havaria) használható. A be- és kijáratokat úgy helyeztük el, hogy mind a két behajtási rend biztosítani tudja a rendes telepi forgalom változatlan fenntartását. Továbbá elhelyezésre került egy üzemanyagtöltő 2 kúttal, 4 fejjel, melynek telepítése során a bővíthetőség szintén fontos szerepet kapott.

Az épületet a telken belül a meglévő közművekkel kiszolgálható Kereskedő utca felöl helyeztük el.

Így a buszok karbantartását, javítását, szervizelését végző műhelyek, raktárak, segéd helyiségek és az irodai, adminisztratív munkaerő irodái egyetlen épülettömbben helyezkednek el.

 

Építész tervező: Naszády Gábor és Zsódi Dóra

Látványtervek: DÜNE Építész Stúdió

12

12

01

01

07

07

06

06

06

06

05

05

04

04

03

03

02

02

11

11

10

10

09

09

08

08

13

13