top of page

Elégedettségi kérdőív

Tisztelt Megbízónk!

 

Az UNITEF'83 Zrt. az ISO 9001:2008 szabvány szerint működik. Szabványi követelményként jelentkezik Megbízóink elégedettségének mérése tevékenységünkkel kapcsolatban. 

A mellékelt online kérdőív kitöltésével kérjük, segítse munkánkat, hogy a Megbízói elvárásoknak a jövőben még jobban meg tudjunk felelni.  


Köszönettel


Sánta Enikő
minőségirányítási vezető

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint a weboldalon lévő szolgáltatások vonatkozásában az UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban : UNITEF'83 Zrt.) adatkezelést végez.

Az UNITEF'83 Zrt. weboldalának (www.unitef.hu) a megtekintésével, az azon keresztül elérhető elégedettségi kérdőív kitöltésével illetve a portál látogatásával Ön elfogadja a személyes adatai kezelésének feltételeit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat  –  az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje, az Ön részére szolgáltatásáról és tevékenységéről további tájékoztatást küldjön és saját részére marketing célú adatkezelést végezzen, a szolgáltatás technikai biztosítását megteremtse.  Az adatkezelés részletes szabályait a Társaság Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, melyet honlapunkon megtalál.

Az UNITEF'83 Zrt. (a továbbiakban : Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel az Ön  személyes adatainak védelmére, a kötelező rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Amennyiben adatai törlését kéri, kérem írjon a titkarsag@unitef.hu címre.

bottom of page