top of page
atnézeti_1
atnézeti_2
Újbuda_Muskétás utcai aluljáró környezete
vasúti híd M7 ap. felett
Törökbálint mh
Budaörs állomás
Budapest Déli pályaudvar (kiz) – Kelenföld – Budaörs - Törökbálint vasútvonalszakasz korszerűsítése
„Elővizsgálati anyag” elkészítése, engedélyezési terv elkészítése és az engedélyek megszerzése, tenderterv és tenderdokumentáció elkészítése

Az UNITEF ’83 Zrt. mint generáltervező feladata a Budapesti Elővárosi Vasúti Stratégia (BAVS) szerinti, elsősorban elővárosi és távolsági utasforgalmi igényeknek (figyelemmel a vasúti teherforgalomra is) megfelelő pályakapacitás megteremtése érdekében a Kelenföld – Törökbálint közötti szakaszon a meglévő két vágány mellett két új vágány megépítéséhez szükséges tervek elkészítése. A vasútfejlesztés következtében szükségessé válik bizonyos úthálózati elemek korszerűsítése, újak építése; a jelenlegi műtárgyak egy részének átépítése, mások elbontása miatt pedig új felüljárók, továbbá új gyalogos- és kerékpáros aluljárók építése. A vasúti pályaépítésen túlmenően a vasúti üzemet biztosító valamennyi létesítmény (felsővezeték, áramellátás, biztosítóberendezés, távközlés, stb.) korszerűsítésre, illetve átépítésre kerül, a területen lévő épületek többségét elbontják, kisebb részben (pl. Budaörs állomás felvételi épület) átépítik. Az Elővizsgálati anyagban vizsgálatra kerültek a legfontosabb fejlesztési feladatok megoldására vonatkozó változatok (a négyvágányú szakaszon az új vágányok elhelyezése; Budaörsön új megállóhely létesítése, vagy csak a jelenlegi állomás fejlesztése; Törökbálint megállóhely térségében a négyvágányú szakasz csatlakozása a meglévő (Budapest – Hegyeshalom) vasútvonal kétvágányú szakaszához). A vizsgálat alapján került meghatározásra az engedélyezési terv műszaki tartalma. Ebben az összes vasútépítési szakágon kívül, út-, víz-, műtárgy és magasépítési tervezési feladatok elvégzése szükséges, ki kell emelni továbbá a környezetvédelmi tervezési szakágat is, hiszen a létesítmény megvalósításához – a különböző építési engedélyeken túlmenően – a környezetvédelmi engedélyt is meg kell szereznünk.

 

Tervezett építmények felsorolása:

 • Kelenföld állomás részleges átépítése, új utasperon és Bp. Déli pu. felé új összekötő vágány és új erősáramú kapcsolókert létesítése;

 • 9,2 km négyvágányú villamosított vasúti pálya kialakítása;

 • Budaörs állomás átépítése, az állomási előtér átalakításával együtt;

 • Budaörsön új vasúti megállóhely létesítése;

 • Törökbálint megállóhely átépítése;

 • Repülőtéri út 1,6 km-es szakaszának új nyomvonalon történő megépítése (egy közúti     csomópont átépítése, 3 új létesítése);

 • További új útszakaszok építése, illetve átépítése, körforgalmú csomópont építése;

Jelentősebb műtárgyak:

 • Egy vasúti híd szélesítése, meglévő híd mellett új kétvágányú híd építése, M7 autópálya felett

 • négy 98,7 m hosszú, acélszerkezetű, ágyazat-átvezetéses, alsópályás rácsos szerkezetű

 • egyvágányú híd, továbbá egy gyalogos-kerékpáros híd építése

 • három gyalogos- kerékpáros aluljáró építése;

 • három új közúti felüljáró építése a négyvágányú vasúti pálya felett

 • Budaörs állomás felvételi épület átépítése

 

Felelős, ill. kiemelten közreműködő tervezők (Unitef’83 Zrt.): Party Gábor, Kővári Ákos, Füredi Péter, Cseh Kristóf, Gunda Zsuzsanna, Bojtár Ádám, Veresné Szombathy Hortenzia, Sápi Bálint, Kandi Előd, Káposztás Zoltán, Hoffman Tamás, Gáti Anna

bottom of page