top of page

Kisvarsány I.rendű árvédelmi töltés

 

A Kisvarsány Község Önkormányzat megbízása alapján UNITEF’83 Zrt készítette el a Kisvarsány-Ófalu és kapcsolódó területek elsőfokú védvonalra előírt paraméterekkel kialakított árvédelmi töltésének tervét, a vonatkozó rendeletekben előírt kiegészítő tervekkel és hatástanulmányokkal.

 

A tervezett árvédelmi töltés nyomvonala Kisvarsány külterületén halad túlnyomórészt szántó területeket érintve.

Kisvarsány-Ófalu-nak nevezett belterületi területrészén, 108 fő lakos által lakott 50 lakóépület és egy XVIII. században épült református templom helyezkedik el, mely folyamatosan árvízi fenyegetettség alatt állt.

 

A tervezett árvédelmi töltés a 107+615 tkm sz-ben ágazik le a meglévő elsőrendű árvédelmi töltésből, nyomvonala Kisvarsány-Ófalut Északról és délről elkerülve halad, majd a 108+481 tkm sz-ben csatlakozik ismét a meglévő elsőrendű árvédelmi töltéshez.

 

Az árvédelmi töltést keresztszelvényét a stabilitási vizsgálatokra figyelemmel alakítottuk ki.

A töltéskorona 4,0 m szélességű tetőszelvény 5% lejtéssel, 25 cm vtg. járható mechanikai stabilizációval (M 56) kialakítva.

 

A mentett oldalon az árvédelmi töltés szinte teljes hosszában párhuzamosan, a 10 m-es védősávon kívül füvesített földmedrű árkot létesült, bekötéssel a keresztező vízfolyások medrébe. A csatornák az árvédelmi töltés alatt csőátereszekkel kerültek átvezetésre, A töltés-keresztezéseknél kétoldali, azonos értékű kettős elzárású műtárgy épült. Árvizes időszakban a vízfolyások által vezetett víz befogadóba való bevezetése átemeléssel kerül megoldásra, ideiglenes, robbanó motoros mobil szivattyúkkal.

 

Tervező: Molnár Ferenc

bottom of page