top of page
2A-2B csomópont

2A-2B csomópont

Dunakeszi csomópont

Dunakeszi csomópont

Fóti csomópont

Fóti csomópont

Fóti csomópont

Fóti csomópont

M3-2B csomópont

M3-2B csomópont

M0 útgyűrű Északi szektor (M3-10. sz. főút között)
EKHT (Előzetes Környezeti Hatástanulmány), Tanulmányterv, RKHT (Részletes Környezeti Hatástanulmány), Engedélyezési terv, Kiviteli terv
 

M0 autóút északi szektor

M3 autópálya – 11 sz. főút közötti szakasz:

A tanulmánytervi előzmények alapján kijelölt nyomvonal megvalósításához szükséges valamennyi tervfázis elkészítésében meghatározó szerepet vállalt az Unitef ’83 (Kft., Rt., Zrt. szervezeti formában, illetve az U-C Kkt., majd Zrt. tagjaként). Először a teljes szakaszra készült engedélyezési terv, majd az M3 autópálya és 2 sz. főút közötti részre a kiviteli- és tenderterv. Az ennek alapján megépült autóutat 1999-ben helyezték forgalomba.  A tervekben az akkor már üzemelő déli szektor tapasztalatai alapján középső elválasztósávot és kétoldali leállósávot (mai nevén üzemi sáv) tartalmazó 2x2 forgalmi sávos autóút szerepelt. A viszonylag rövid pályaszakaszon 5 csomópontot kellett kialakítani, ezért ilyen „egyszerű” keresztmetszet – az M0-gyűrű továbbépítését követően – már nincs a ma üzemelő pályán; az átlagosan 2 km-nél sűrűbben elhelyezkedő csomópontok miatt vagy gyűjtő-elosztó pályák, vagy gyűjtő-elosztó sávok épületek a 2x2 forgalmi sáv mellett. A 2.-11. sz. főút közötti, a Megyeri-hidat magában foglaló szakaszra az előző résznél nehezebben - csak többszöri fellebbezést követően – született meg a környezetvédelmi engedély, ezért itt az 1994-es engedélyezési terv felülvizsgálatát követően készültek el a kiviteli- és tendertervek, ezt a létesítményt 2008-ban helyezték forgalomba. A távlatban 2x3 forgalmi sáv átvezetését biztosító Duna-híddal együtt készültek el a hídfő-csomópontok és a 11. sz. főút kb. 1,5 km hosszú átépített szakasza is. Tekintettel arra, hogy az 1990-es években még nem került újra napirendre a betonburkolatok építése, mind az M3 autópálya – 2. sz. főút közötti szakaszon, mind a 2. sz. főút – 11 sz. főút között (utóbbin a majd 2 km hosszú, 5 szakaszból álló Megyeri-híd miatt is) egyaránt aszfaltburkolatú pálya épült.

 

11. sz. főút – 10. sz. főút közötti szakasz:

Az Unitef ’83 Zrt. 2000 óta készíti, szintén több ütemben az erre az autóútszakaszra vonatkozó terveket. Itt a legfontosabb feladat több éven keresztül a környezetvédelmi engedély megszerzését lehetővé tevő nyomvonalváltozat megtalálása volt. Ennek érdekében több tanulmánytervi változat felhasználásával először előzetes, majd részletes környezeti hatásvizsgálat készült; ez utóbbira végül 2009-ben született meg a jogerős környezetvédelmi engedély. Jelenleg a NIF Zrt. megrendelésére az engedélyezési terveket készíti a cégünk által vezetett Unitef-Uvaterv-Főmterv Konzorcium. A szakasz legjellemzőbb sajátossága, hogy a 2/3-a alagútban vezet, lényegében csak 3 csomópont területe van a felszínen (Budakeszi, Ürömi és Solymári csomópontok, az első a 11. sz. főúthoz, a középső a 1108. j. összekötő úthoz, a harmadik pedig az M10 autópálya I. ütemeként kiépülő, mintegy 4 km hosszú szakaszához biztosítja a kapcsolatot). Az alagutakra való tekintettel a 2x2 sávos útpálya alapvetően beton burkolattal épül majd meg, a Megyeri-híd és az első alagút közötti, nagyrészt völgyhídon vezető pályaszakasz viszont aszfalt pályaszerkezetű marad.

Tervező: Kőrösi Gábor

bottom of page