top of page
M6 autópálya M0-Érdi tető közötti szakasz

 

Az M6 autópálya induló szakaszának pontos nyomvonal kijelölése hosszú ideig foglalkoztatta az előkészítésben résztvevőket, mivel nem lehetett olyan nyomvonalat kijelölni, amely mind Érd város távlati elképzeléseit, mind a közúti hálózatban betöltendő jelentős funkcióját maradéktalanul biztosította volna. Az optimális nyomvonal meghatározása és elfogadása akkor vált elérhetővé, amikor az M6 autópálya ezen szakaszának megvalósítását összekapcsolták a kerület és a főváros egyik legnagyobb környezetszennyezésének, a nagytétényi lakóövezetek közé beékelődött, volt Metallochemia telephely elodázhatatlan kármentesítési és rehabilitációs munkáival.

 

A pálya részletes tervezése az UNITEF’83 Zrt-nél folyt, az M0-Dunaújváros közötti szakaszra 2002-ben kiadott környezetvédelmi engedély alapján. 2002-ben az útépítési engedélyezési terv, majd 2003-2005 években kiviteli tervek készültek el. Az építési engedélyek 2004-2005 évben kerültek kiadásra.

 

A nyomvonal szinte teljes hosszában lakott területek közelében vezet és több fontos utat keresztez. Ebből adódik, hogy a viszonylag rövid szakasz ellenére 4 db különszintű csomópont kialakítására került sor. Ezek közül is kiemelkedik az M0 autóúttal alkotott elválási csomópont, mely - ha korlátozottan is - az alsóbbrendű és önkormányzati utakkal is biztosít kapcsolatot. Ez a csomópont az M0 egy korábbi egyszerű csomópontjának helyén valósult meg és a csomóponttal együtt átépült az M0 kb. 2 km-es főpálya szakasza is a végleges 2x3 forgalmi sáv keresztmetszetre és ezzel ténylegesen megindult az M0 déli szektorának régóta húzódó fejlesztése is.

Egyes szakaszokon a forgalombiztonság fokozása érdekében többletsávok és pályavilágítás épült ki. Szintén a forgalombiztonságot segíti a szakaszon épült 25 db portálszerkezet, melyeken a tájékoztató jelzésrendszer mellett változtatható jelzésképű táblák (VJT) is elhelyezésre kerültek. A lakott területek közelsége miatt a környezetvédelmi engedélyek, valamint a helyszíni mérések eredményei szerinti helyeken és magasságban zajárnyékoló falak épültek. A tervezési területsáv a főváros egyik legfontosabb déli irányú közműellátó folyosója is egyben. Ebből következik, hogy igen nagy számban és hosszban volt szükség a föld alatti és feletti vezetékek vagy kábelek kiváltására.

 

Különleges tervezési és építési feladatot jelentett a kármentesített Metallochemia telephelyen átvezető kb. 600 m hosszúságú szakasz. A telephelyen belül egy vízzáróan kialakított un. szarkofágban került elhelyezésre a szennyezett anyag, melynek az útépítés szempontjai szerint kialakított felületén vezet keresztül az M6 autópálya. Az M6 autópálya földművét biztosító töltéstest és lefedés külön beruházás keretében valósult meg, szoros együttműködésben az autópálya tervezésével és kivitelezésével.Az elkészült autópálya szakaszt 2008 szeptemberében nyitották meg a forgalom számára.

 

 

Projektvezető: Homola Zoltán

bottom of page