top of page
01_Cimlapfoto
02_Helyszínrajz
04_légifoto
05_Konferenciaterm
06_Szállás_épületek
07_Szállás_épületek
08_Szabadtéri_színpad
09_Színpad_este
10_tanuhegyek
MCC révfülöpi üdülőterület fejlesztése
Tervpályázat- első díj
Az Unitef´83 Zrt. pályaműve megosztott első díjban részesült a Mathias Corvinus Collegium révfülöpi üdülőtelepére kiírt tervpályázaton. A tervezők koncepciója szerint az épített környezetnek a természeti környezethez kell igazodnia, pályaművüket e hierarchikus alá-fölé rendeltség mentén készítették el.

 

TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT ÉRTÉKEK VÉDELME

A terület legnagyobb értékeinek az intenzív természeti környezetet, a Balaton-felvidéki helyszínt, a Balaton közelségét és a meglévő villaépület által közvetített történeti szellemiséget tartjuk. Fontosnak ítéljük meg a jelenlegi, fák közé ékelődő, az erdő egységét és folyamatosságát megtartó és azt csak helyenként, kisebb foltokban megszakító, elszórt telepítés továbbvitelét, így szándékosan kerültük a funkciók integrált, egy nagy összefüggő építményként való elhelyezését. Koncepciónk szerint  az épített környezet kell igazodjon a természeti környezethez és e kettő között egyértelmű a hierarchikus alá-fölérendeltség. A balatonparti hegyláncon való építkezés tájképi illetve településképi illeszkedést is megkövetel, így az üdülőterület lakóépületeitől jelentősen eltérő épületméreteket nem enged meg.

 

FUNKCIONÁLIS TAGOLTSÁG

  A funkciók szándékos csoportosításából és tagolt telepítéséből fakadó kompromisszumokat  maga az egységében és erejében megtartott természet kárpótolja vissza többszörösen, mert folyamatos és átfogó jelenlétével energetizálja az általa befogadott, emberi kéz által létrehozott építményeket és azok használóit. Az elszórt telepítés méretbeli alapegységeit a meglévő épületek jelentik. Ezek méretétől csak olyan mértékben indokolt eltérni, amennyire azt az adott funkcionális egység (pl. előadó- és rendezvényépület) megköveteli.  A tervezett létesítmény egy közösségépítő szellemi műhelynek ad otthont, ezért kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk a funkciókat összekötő közösségi tereket, legyenek azok belső-zárt, fedett-nyitott átmeneti vagy külső tériek. Az épületek elhelyezésénél fontos szempont volt a funkcionális egységek zavartalan használatának biztosítása, az egymást zavaró zajhatások és belátások elkerülésével. A konferencia terem és a Semsey-villa alkalomszerűen a szállásfunkciótól elkülönítetten is üzemeltethető és az étterem-konyha, centrális helyzeténél fogva, mindhárom funkcionális egységet ki tudja szolgálni.

 

MEGKÖZELÍTÉS, GYALOGOS ÚTVONALAK

 A tervezett oktatási- és üdülőterület megközelítését a kialakult állapotnak megfelelően a Kacsajtosi útról adjuk meg, a jelenlegi 2 bejárat megtartásával, ezek újraértelmezésével. A főbejárat továbbra is az alsó, a fő megközelítés irányából nézve első lehetőség. Ez dedikáltan gyalogos bejárat, a telekből a közterület javára leválasztott auto- és buszfordulóval kiegészítve. A forduló hurok lehetővé teszi, hogy a buszról a diákok leszálljanak és a főbejáraton már gyalogszerrel haladjanak át és érkezzenek meg a területre. Ez a bejárat alkalomszerűen gépjármű forgalmat is beenged, de csak kivételes esetben (pl. kastély alkalmi megközelítése). A felső bejárat a konferenciaterem feletti területen kialakított parkoló megközelítését és az étterem üzemviteli forgalmát biztosítja. A már fentebb ismertetett természetvédelmi koncepció a terület tervezett úthálózatában, a preferált közlekedési használatban is megmutatkozik. Gépjárművekkel járható utakat és az épületek gépjárművel történő megközelítését is csak a legszükségesebb mértékben tervezzük. Első sorban a gyalogos megközelítéseket, kvázi erdei ösvények organikusan nőtt hálózatát preferáljuk, ahol a főbb csapásirányok a főbb épületekhez, főbb teresedésekhez (pl. agora) vagy erdei tisztásokhoz vezetnek, majd az arról a faágakhoz hasonlóan leágazó ösvények a teljes területet behálózzák és a lehető legtermészetesebb módon érik el az épületbejáratokat vagy akcióterületeket. Ez a fajta tudatos, a természeti törvényszerűségeket követő struktúra egyfajta rugalmasságot is biztosít a későbbi fejlesztésekre nézve, mert nem törekszik egy befejezett és megbonthatatlan egység kialakítására. Az organikusan nőttség rendezőelve viszont nem jelenthet esetlegességet vagy véletlenszerűséget. Az alkotóelemek logikus és hierarchikus (használati) elvek mentén rendeződnek egy „életfa” mintázat szerint. 

 

ÉPÜLETEK TELEPÍTÉSE

 Az egymástól jelentős távolságra található 4 megtartandó fő épület elhelyezkedése jelentős kötöttséget jelent a további új épületek elhelyezése során. Elfogadva a kialakult telepítési struktúrát, mely szerint a kastély épület, mint forgási középpont körül legyező alakzatban helyezkednek el a meglévő épületek, az új épületeket is ebbe a rendszerbe illesztve, a fennmaradó üres területekben helyezzük el. A bejáratokhoz közeli  területen helyezzük el a konferencia központot és felette a parkolót. Az előadó- és rendezvényépület közterülethez közeli elhelyezése az intézményt kellő súllyal reprezentáló mérete és funkciója miatt is indokolt. Az eldugottabb, csendesebb területre kerülnek a szállásépületek. A szállásépületek elhelyezésénél adottságként kezeltük az „Sportszálló” épületét és azt a három közel egyforma új épület egyikébe integrálva, jelentős átalakítással, de megtartottuk. Három azonos szálláskapacitást biztosító épület a központi agora területéről könnyen elérhető, azok bejárati kapuzatot formáló véghomlokzatai még a fák között is messziről felismerhetők. 

 

EGYSÉGES ARCULAT MEGTEREMTÉSE

 A megtartandó épületek közül a villa épületet – jelentős építészeti értéke miatt- kiemelten kezelve műemlék jellegű felújításra javasoljuk, míg a másik három meglévő épület esetén -az egységes stílusú épített környezet létrehozása érdekében- jelentősebb arculati átalakítást tervezünk, megőrizve azok jellegzetes és értékes karakterjegyeit.  A négy megtartandó épület formai és stílusbeli különbözősége a közéjük épülő új épületek által még jobban kiéleződne, így az egységesség megteremtésének igénye egy nagyvonalúbb és átfogóbb arculati újraértelmezést követel meg az épületek átalakítása során. A pályázati kiírásban is követelményként szereplő vörös kő megtartása koncepciónk egyik lényeges, a meglévő és új épületek közötti kapcsolatot teremtő és az időbeli folytonosságot biztosító eleme. Az arculati egységesség anyaghasználati, formai , méret- és aránybeli rokonítással teremthető meg, azonos részletképzés alkalmazásával. A kőburkolat az összes épületen (kastély, meglévők és újak) megjelenik és e mellett további természetes anyagok használatával (korcolt fémlemez-fedés, fa és fém nyílászárók, faburkolat, fa spaletták, függőleges fa árnyékoló -lamellák, naturális üveg) kívánjuk megteremteni az épületek közötti és a természeti környezettel való összhangot.

 

SZABADTÉRI SZÍNPAD 

A terület északi részén, nagyjából a terület középtengelyében, az agóráról és az épületekből is könnyen elérhető helyen jelöltük ki a színpad helyét. A természeti környezetbe való illeszkedés miatt a nézőtér íveket formáló, tört vonalvezetésű szabálytalan elrendezésű ülő sorok alacsony támfalak rendszerét alkotják, finoman illeszkednek a természetes terepre, mintha elszórt kövek és sziklák részei lennének. A legfelső sorokból egy kilátó pont emelkedik ki a fák közül, melyről a Balaton is megpillantható. A kilátó pont színpadi fénytechnikának illetve vetítésnek is lehetőséget biztosít. A felsősorok alatti részek, raktárát és mosdó kialakítását teszik lehetővé. Az aszimmetrikus és szétnyújtott nézőtéri sorok, az előadásokon kívüli időszakokban, akár egyszerre több csoport részére is kihasználhatóvá teszik ezt az ily módon differenciált területet.

 

KERT- ÉS TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

A központi parkosított közösségi tér - Agora Park Forum- köré szerveződnek az épületek, melyeket egymáshoz a szabadtéri funkciókat feltáró teresedések és az „organikusan” nőtt sétányok rendszere kapcsol össze. A különböző épületek, terek használata együttesen és egymástól elkülönülve a környezet finom alakításával válik működőképessé.

A telepítési koncepció, az eltérő állapotot és értéket mutató faállománnyal rendelkező területek figyelembevételéből adódik. A két sportpálya tervezett helyét az északi erdős részen található kevésbé értékes, -emiatt beáldozható- telepített növényállomány és a lankásabb terepadottságok indokolják. A villa előtti déli területre,  ahol az idősebb, egyúttal értékesebb faállományok találhatók, semmilyen épített beavatkozás nem indokolható, ezért ezen a részen -a fák maximális megőrzése érdekében- nem helyeztünk el új építményeket.

 A természetközeli vízáteresztő burkolatok alkalmazását mind az autentikus megjelenés, mind az ökoszisztéma érdekében fontosnak tartjuk. Az északi részen lévő sűrű sarjállománnyal fedett területen a ritkítással létrehozott egészséges faállomány megteremtése után virágos, hagymás gyepszinti aljnövényzet telepítésével növelni lehet a biodiverzitást. A pihenésre, napozásra, sportolásra, vagy kisebb rendezvények megtartására is alkalmas déli tisztást virágos rétként képzeljük el, mely szintén szerepet játszik a biodiverzitás fokozásában. A napozórét és a villakert közti kapcsolatot az elhatárolást, árnyékot és esővédelmet adó, lugasként kialakított tető biztosítja. A villa épület közvetlen környezetében az eredeti hangulat visszaidézését, - a nagy fenntartási igényű rózsaágy helyett, - fehér hortenzia és kék levendula kiültetéssel tennénk ünnepélyessé.

A medencék körüli burkolat stabilizált gyöngykavics felülete a régmúltú balatoni villák hangulatát idézi vissza. A korábbi angolkert nélkülözhetetlen parter kiültetését, - botanikai érdekesség és ismeretterjesztés célból,- fűszernövényekkel lehet újra éleszteni. A teljes területet átölelő futókörre felfűzött  játszótér és tornapálya elemei az erdei környezethez igazodó természetes anyagok felhasználásával olvadnak be a természetes környezetbe.

Az északi erdős területet feltáró tanösvény mentén - a Balaton-felvidék jellegzetes Tanúhegyeit (Badacsony, Gulács, Haláp, Szent-György hegy) megidéző erdei tanuló tisztások nyújtanak inspiráló helyszínt a tábor szabadtéri foglalkozásaihoz. A tisztásokra készülő padok, árnyékolók önmagukban az adott tanúhegy fő jellemzőit idézik meg. Mindegyik tanuló tisztás az adott tanúhegy legjellemzőbb tulajdonságát jeleníti meg, ezáltal nem csak magát a földrajzi fogalmat teszi bemutathatóvá a diákok számára, hanem egyedi karaktert is ad az egyes helyszíneknek.

 

Építész vezető tervezők: Széll Péter, Kertész Bence

Építész tervező munkatársak:Tóth Domonkos, Csizmadia Júlia, Sztás-Tilai Tünde,Büki Nóra,Molnár Bence

Tájépítész tervezők: Ólmosi Katalin, Megyeri Zsófia, Sepovics Andrea

bottom of page