top of page
Növény utcai támfal
Növény utcai támfal
Növény utcai támfal
Növény utcai támfal
Növény utcai támfal
Növény utcai támfal
M0 autópálya – Budapest XXII. Növény utcai résfalszerkezet

Budapest-Murakeresztúr vv. 125+63,19 hm és 6. sz. fıút 12+769,53 km szelvény

Kiviteli terv

 

A címbeli területen a közeljövőben a Budapest-Murakeresztúr vasútvonal mőködő és egy később kiépítendő vágánya valamint a 6. sz. főút alatt átvezetett, változó szélességű közúti aluljáró fog épülni a jármőforgalom és a gyalogos-kerékpáros forgalom átvezetésére.

A kivitelezés organizációs és technológiaiszempontjai miatt szükségessé vált az eredeti terv szerinti szerkezettől való eltérés. Ennek lényege, hogy az aluljárót résfallal vesszük körbe, ami egyfelől munkatér határolásként működik, másfelől erre épülnek rá a vasúti és közúti híd falszerkezetek is. Ez lehetővé teszi a forgalom rövidebb zavarását, mivel a már üzemelő hidak alatti vb. aluljárószerkezet utólag, a hidak „alábányászásával” épülhet meg .A fentiek miatt az aluljáró szerkezete módosul (az utak ill. vasút vonalvezetése és kialakítása változatlan marad), így az engedélyezett tervtől való eltérés szükséges. Az előzetes hatósági és beruházói egyeztetéseknek megfelelően így egy módosított kiviteli terv készült, és ez kerül majd jóváhagyásra ill. engedélyezésre az összes érintetthez.

A kiviteli terv részeként készülő résfalszerkezetek terve a fenti körítő vb. résfalszerkezet és az aluljáró vb. szerkezetét felúszás ellen lekötő réspillérek építéséhez készült. A tervezésnél figyelembe kellett venni a korábbi hatóságiegyeztetések megállapodásait ill. az annak megfelelően elkészült módosult aluljáró általános tervet, valamint a kivitelező technológiai rendszerét és felszereltségét. A terv kiterjed a vb. résfalszerkezetre annak talpától a ráülő fejgerenda ill. szerkezeti gerendák alsó síkjáig (visszavésési síkig), valamint a lekötő réspillérekre azok talpától a visszavésési síkjukig. A tervek készítésénél , a réstáblák kiosztásánál figyelembe vettük a MÁV által megadott, a folyamatos vasúti üzemet biztosító építési szakaszolást, eszerint a teljes résfalszerkezet építése összesen 3 ütemben készülhet annak érdekében, hogy a vasúti és közúti közlekedés folyamatosan fenntartható legyen .

 

Felelős tervező: Grabarits József

bottom of page