top of page
2931_ft_hszr_turbó körf web
2931_hszr_Tét_É_csp web
2931_ft_hszr_Győrszemere különsz csp web small
83 sz. főút Pápa – Győr (M1 autópálya) között
tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és tenderterv

A 83 sz. főút Pápa - Győr közötti szakaszának felújítására, településeket elkerülő szakaszainak kijelölésére korábban több vizsgálat, tanulmány is készült. A tervezési diszpozícióban rögzített, egyben Győr és az M1 autópálya felől Pápa és a Pápai bázisrepülőtér gyorsabb elérhetőségét biztosító 2x2 sávos keresztmetszeti kialakítást, és 110 km/h tervezési sebességet figyelembe véve új tanulmányterv és megvalósíthatósági tanulmány készült. Ennek eredményeként a továbbtervezésre egy a településeket elkerülő, a meglévő nyomvonalat csak a csatlakozási szakaszokon felhasználó, új nyomvonal került kiválasztásra, közel 36 km hosszon. A Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyék területét érintő nyomvonalra környezeti hatástanulmány készült, mely alapján 2017. szeptemberében megadták  a környezetvédelmi engedélyt.

 

Az engedélyezési és részletes tendertervek készítése során a tervező Konzorciumon belül a 83 sz. főút a Tét – Győr közötti, mintegy 18,2 km hosszúságú szakaszának vonalvezetési, keresztmetszeti, és csomóponti tervezése mellett feladatunk volt a területen található egyéb közúthálózati elemek kapcsolatának, az elvágott mezőgazdasági területek, vízfolyások, egyéb ingatlanok megközelíthetőségének, valamint a főpályával szintén elvágott ökológiai keresztező mozgások lehetőségének biztosítása is.

 

A tervezési szakaszon 4 db különszintű és 2 db turbó körforgalmú csomópont, 9 db főpálya felüljáró híd van, valamint több kilométer hosszon terveztük meg az alsóbbrendű országos közutak korrekcióját.

 

A 83 sz. főút Győr, Új Élet – Mérföldkő utca közötti szakaszon az elvágott gyalogos és kerékpáros kapcsolatok helyreállítása mellett, a főpálya mindkét oldalán zajárnyékoló falakat terveztünk a közeli lakóterületek védelme érdekében.

bottom of page