top of page
Szebényi völgyhíd M6 autópálya

engedélyezési, kiviteli, tender-, építési és megvalósulási tervek

Az Ország jelenleg második leghosszabb közúti völgyhídja a Szebényi völgyhíd (866 méter), mely az M6 autópályán a Malom-patak völgyét hidalja át. „Már a rómaiak idejében is …" e helyen egy villagazdaság működött, mely gazdaság főépületének maradványira bukkantak a régészek a tervezett híd déli oldal utolsó pillére alatt. A jelentős lelet miatt a területet védetté nyilvánították és a területen minden építési tevékenységet megtiltottak. Ennek megfelelően a völgyhíd áttervezésre került, hossza 36 méterrel meghosszabbodott. A hídpillérek kúszózsalus technológiával, helyszíni betonozással épültek. A felszerkezet – amely ún. öszvér felszerkezetként szerepelt a korábbi tervekben – ortotróp pályalemezű, ferde gerincű, párhuzamos övű, két azonos szélességű, egymástól 60 cm széles légréssel elválasztott, acél szekrény keresztmetszetű hídpályából áll. A közúton szállított egységek a híd északi oldalán kialakított szerelőtérben kerültek összeállításra. A felszerkezet szakaszos betolással került a helyére.

 

Híd felelős tervező: Molnár Kázmér

Tervező: Tomasovszki János

bottom of page