top of page
Szolnok vasúti csomópont felújítás kisajátítási terv

Engedélyezési, kiviteli és tenderterve terv

A projekt részeként áttervezésre került a vasúti vágányhálózat, az állomási előtér a buszpályaudvarral. P+R parkolók, kerékpárút kerültek kialakításra. A meglévő és továbbra is üzemelő épületek mellett az üzemi területen új karbantartó csarnok, mosócsarnok és vasútüzemi épület is tervezésre került.

A területrendezés feladata volt, hogy a meglévő birtokrendszert a megváltozott használathoz igazítsa. Az új épületek magasépítési engedélyezési eljárásához új földrészleteket kellett kialakítani. Ennek első lépéseként a vasútállomás területét alkotó, MÁV Zrt. tulajdonában lévő földrészletek újraosztásához három változási vázrajz készült el, melyek összesen 15 földrészeltet érintettek.

A területek kialakítása során fontos volt Szolnok város készülő Rendezési Tervével való összhang megteremtése. Ennek érdekében az egyeztetésekhez elkészült a beruházás területigénybevételi terve, mely alapján lehetett egyeztetni az út- és vasúttervező szakág, a településrendezési eszközök készítője, valamint a beruházó NIF Zrt. és a város között. Ügyelni kellett, hogy a távlati tervekben más célra szánt területeket ne vegyen igénybe a vasút és a vasútállomás felújítása. Az így véglegesített övezeti határok mentén kerülhettek kialakításra a P+R parkoló, a vasútállomás, a Liget utca, az új vasútüzemi épület, a jelenleg vasútállomás területéből a közforgalmú vasút részévé váló területek és majdani beruházási területek és zöldövezet.

A beruházás megvalósításához szükséges, de jelenleg magántulajdonban lévő nem beruházási területekre kisajátítási változási vázrajzok készültek. Az új kisajátítási határok a különböző szakágak igényei (vasúti pálya, vízrendezés, kerékpárút, zajfal tervezés, úttervezés) szerint kerületek meghatározásra.

A kialakított új földrészletekről a változási vázrajzok és munkarészek a hatályos jogszabályok és a Megyei Kormányhivatal Földmérési Főosztályának előírásai szerint, alvállalkozók bevonásával készültek. – Megtörtént az érintett terület ellenőrző mérése, és az új birtokhatárpontok kitűzése és helyszínen való megjelölése.

Tervező: Gáti Anna földmérő

bottom of page