top of page
Kőszeg_forrás_enyugat_pont_hu
Kőszeg_forrás_vaol_pont_hu
Kőszeg tervlap kivágat 1
Szombathely – Kőszeg vasútvonal korszerűsítése

Engedélyezési és kivitelezési terv

Vasúti pálya és kapcsolódó szakágak teljeskörű tervezése, tanúsítása, engedélyezése, kiviteli tervek elkészítése.

A megváltozott teherszállítási és utasforgalmi igények miatt a GYSEV Zrt. a Kőszeg (bez.) – Szombathely (kiz.) vonalszakasz átalakítása, korszerűsítése mellett döntött. Rendelkezésre álló korlátozott pénzügyi keret miatt elsősorban az utaskényelmi, illetve vasút üzemi szempontokat kellett figyelembe venni.

 

Az Unitef’83 Zrt. feladata volt a vonalszakasz szakaszonként változó mélységű beavatkozásainak megtervezése. A meglévő sínanyag felmérésével és falhasználásával a hevederes felépítményt hézagnélküli pályává kellett átalakítani. A vonalszakaszon új peronokat, térvilágítást, utas tájékoztatást, kábelalépítményt, B+R kerékpártárolókat, utasvárókat terveztünk. A vonalszakaszon az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a felvételi épület átalakítása és korszerűsítése szinten feladataink közé tartozott. A beavatkozással érintett útátjárókat át kellett tervezni. A nagy közúti terhelés miatt a 87 sz. út keresztezésében szálerősítéses betonlemezes útátjárót tartalmaztak a tervek. A vonalszakaszon található vízelvezető rendszert és műtárgyakat a szükséges mértékben átterveztük, a nem használt üzemi magasépítmények bontási terveit elkészítettük. Kőszeg állomáson ezen felül átterveztük a vágányhálózatot, vízelvezetést és a biztosítóberendezést. Az állomási vágányok egy részének elbontásával közös peronos átszállást lehet biztosítani az autóbuszok és vonatok között, amire Magyarországon még kevés helyen van példa. A szükséges engedélyek megszerzéséhez a terveket tanusíttattuk.

 

A tervek alapján a vonalszakaszt 2019 – 2022 folyamán átépítették.

Felelős tervezők (Unitef’83 Zrt.): Bokory Gábor, Káposztás Zoltán, Fülöp Zoltán, Jurányi Erika, Bíró Tivadar, Dobó Róbert, Kulka András, Nagy László, Kurucz Katalin

Projektvezető (Unitef’83 Zrt.): Bokory Gábor

bottom of page